event_manage.png

Rapporthantering

Välgrundade beslut tack vare professionell data- och rapporthantering

Med SKIDATAs rapporthantering får du:

  • Mobil realtidsåtkomst till hanteringsdata, så att du kan planera perfekt när som helst och var som helst
  • Värdtjänst för hanteringsdata genom SKIDATA
  • Värdtjänst för, och behandling och lagring av, data enligt den internationella ISAE 3402-standarden

Mobil datahantering

Med SKIDATA har du alla verktyg som behövs för att kunna styra ditt företag och dina erbjudanden perfekt. Eventlösningen genererar tillförlitligt relevanta verksamhetsdata: försäljningsintäkter med användning av SKIDATAs biljettlösning eller tillträdesdata som antal besökare eller belastningen på ditt evenemang är bara några exempel på information som du när som helst kan komma åt mobilt med de illustrativa övervaknings-, informations- och statistikverktygen från SKIDATA. Med dem håller du dig uppdaterad även när du är på resande fot och kan när som helst ingripa på ett styrt sätt.

<div/>

SKIDATAs datahantering:

  • tillförlitlig generering av relevanta verksamhetsdata
  • mobil kontroll

Datasäkerhet och professionella hostingtjänster

När det gäller biljett- och tillträdeshantering är det viktigt med en tillförlitlig generering av data samt en hosting-tjänst för behandling av dessa. Vår ISAE 3402-certifiering bekräftar säkerheten och tillförlitligheten hos SKIDATAs datacenter. På så sätt har du en garanti för att dina känsliga verksamhetsdata behandlas och säkerhetskopieras enligt godkända processer.

SKIDATAs datasäkerhet och -hostingtjänst:

  • ISAE 3402-certifiering
  • Databehandling och -backup enligt certifierade processer